Frågor och svar

Här ger vi svar på dom vanligaste frågorna.

Vi erbjuder en förmånsportal som hjälper arbetsgivare att lyfta fram och synliggöra den totala ersättningen till sina medarbetare, bidrar till kloka förmånsval och effektiviserar administrationen. Dessutom tillhandahåller vi förmånliga ramavtal med ledande leverantörer av personalförmåner.

Mybenefit har en stor mängd funktioner som stödjer arbetsgivarens HR-processer längs hela medarbetarlivscykeln. Våra kunder väljer själva vilken funktionalitet man använder och detta går naturligtvis att ändra varefter behoven förändras.

Mybenefit har ramavtal med ledande leverantörer av den mest efterfrågade personalförmånerna. Dessutom har vi ett stort antal privata rabatter som erbjuds kundens medarbetare. Vårt utbud växer med våra kunder och deras medarbetares önskemål. T.ex. erbjuder våra samarbetspartners inom friskvård avtal med över 8 000 friskvårdsleverantörer över hela landet.

Vi har ett antal prispaket, men principen är att företag med upp till 100 medarbetare betalar en fast månadsavgift på 4 000 kr per månad. Priset per styck sjunker med ökat antal användare över 100. Första året tillkommer en avgift för införandeprojektet på 15 – 30 000 kr beroende på komplexitet.

Ett normalt införandeprojekt tar 1-2 kalendermånader. Vi har exempel på projekt som tagit ett par dagar. Finns material som texter, användarfil och fil för lönespecifikationer går det snabbt! Så är ofta fallet när man byter från en annan leverantör av förmånsportal.

Framförallt blir HR-resurser engagerade, men även representanter från IT, Kommunikation, Ekonomi och Juridik blir involverade i mindre utsträckning. Totalt behöver man som kund räkna med en skjuta till sammanlagt 40 arbetstimmar.

Vi anser att ni med Mybenefit får marknadens mest prisvärda, moderna och flexibla förmånsportal. Genom vårt unika administrationsgränssnitt Studio kan ni själva sköta det underhåll av texter, länkar och nyheter som ni behöver på ett snabbt och enkelt sätt. Behöver ni hjälp finns vi naturligtvis till hands.

Vi arbetar enligt ISO 27001 och är certifierade enligt denna standard (se vårt certifikat). Mybenefits molntjänst ligger i svenska datacenter. Dessutom ingår vi i en stor börsnoterad koncern vilket ställer stora krav på vår verksamhet och ger oss det stora bolagets resurser och expertis.

Ja, vi har en app både för Iphone (iOS) och Android.

Ja, vi har språkfunktionalitet och förmånsportalen är översatt till engelska.

Ja, vi har stora möjligheter att erbjuda olika branding inom en koncern, mellan divisioner eller affärsområden.

Med Studio kan du som kund själv sköta i princip allt från att lägga till och ändra innehåll till förmånsadministration och integrationer. Med vår uppskattade funktion ”impersonation” är det möjligt att gå in på en användares konto och hjälpa med olika typer av support .

Vi har stöd för att visa upp lönespecifikationer. Antingen läser vi in pdf-filer eller så kan vi skapa kundspecifika lönespecifikationer med stöd av lönespecifikationsfiler i xml.

Mybenefit erbjuder teknisk support till både kundadministratörer och kundens medarbetare (”användare”) primärt per mejl. I tillägg får kundens administratörer support både per telefon och mejl från en applikationskonsult.

Översiktligt startar flödet av data från olika försystem där kundens lön-/HR-system är det viktigaste. Data överförs automatiskt varje natt och uppdaterar förmånsportalen.  Välkomstmejl skickas automatiskt till nya användare.

Alla val som kundens medarbetare gör i förmånsportalen vidarerapporteras till förmånsleverantörer och lönepåverkande val återrapporteras i en samlad lönefil till kunden varje månad.

Mycket av det innehåll som behövs och de texter som beskriver vanligt förkommande förmåner har vi på Mybenefit tagit fram och kvalitetssäkrat.

Texter som beskriver förmåner som är unika för just ert företag behöver flyttas över till Mybenefit. Har ni en personal- och/eller chefshandbok så betraktas dessa normalt som företagsspecifika texter som kunden själv flyttar över med hjälp av det lättarbetade administrationsgränssnittet Studio.

Saldouppgifter för t.ex. friskvårdsbidraget eller lunchförmån behöver inhämtas från den gamla leverantören och överföras till Mybenefit som ingående balans

Vad gäller Användarfil och Lönespecifikationsfil kan kunden normalt återanvända de filer som redan finns och skicka dessa till Mybenefit istället.

Ja, det går att köpa biobiljetter.

Vill du veta mer?

keyboard_arrow_up