Varför Mybenefit?

Mybenefits molntjänst hjälper företag, organisationer och deras medarbetare att göra kloka val av personalförmåner. Mybenefit hjälper dig att synliggöra hela förmånspaketet, bygga medarbetarnas kunskap och vägleda dem i valen av förmåner. Dessutom digitaliserar vi dina administrativa processer.

Sammanfattning

Mybenefit hjälper dig att attrahera, engagera och behålla rätt kompetens. Vår tjänst:

 • Stärker organisationens medarbetarerbjudande
 • Förbättrar kommunikationen till medarbetare
 • Förenklar medarbetarens val av personalförmåner
 • Effektiverar organisationens administration av förmåner
 • Erbjuder förmånliga ramavtal från ledande leverantörer

Värde

På vilket sätt tillför en förmånsportal värde för min organisation? Det är en bra fråga som vi här ska besvara.

Vi är stolta över vår tjänst och självfallet är den inte gratis, men användandet av vår tjänst hjälper dig att bli en attraktiv arbetsgivare genom att tillhandahålla, visa upp och leverera ditt förmånserbjudande till dina medarbetare, så att dina medarbetare enkelt förstår och kan göra kloka val. Dessutom får du tillgång till verktyg, färdigt upphandlade avtal med leverantörer och personalrabatter vilket effektiviserar ditt arbete.

Minskade kostnader för förmånsadministration

Att ta fram, underhålla och administrera personalförmåner är resurskrävande. Tänk bara på hantering av uppskattade förmåner som exempelvis friskvårsbidrag, eller hantering av terminal- eller skyddsglasögon som ni som arbetsgivare under vissa omständigheter måste tillhandahålla. Eller fundera på den tidsbesparing som ett effektivt enkätverktyg ger för att hantera anställdas val av löneväxling, om de vill ha tidsbanksaldon utbetalda i lön eller spara dessa, etc.

Oavsett om allt eller delar av detta sköts internt eller via outsourcing kan vi ofta bidra till ökad effektivisering och därmed minskade kostnader.

Här några exempel på områden där minskade kostnader till följd av effektivisering är möjliga:

 • friskvårdsbidraget
 • lunchförmån
 • löneväxling
 • förmånscyklar
 • läkemedels-/sjukvårdsersättning
 • terminalglasögon
 • bruttolöneväxling (pension, IVF, ögonlaser)
 • byte av semestertillägg
 • jubilargåvor
 • julklappar
 • personalbilar
 • personalföreningar
 • frivilliga gruppförsäkringar m.fl.

Synliggör värdet av ert medarbetarerbjudande

Hur många av era medarbetare har förståelse för värdet av den tjänstepension som ni som arbetsgivare erbjuder till era anställda? Med tanke på att det ekonomiska värdet och kostnaden av denna förmån oftast kommer på andra plats efter lönen, men att anställdas förståelse för frågan oftast är låg finns här en uppenbar kunskapslucka!

Förmånsportalen synliggör värdet på hela ersättningspaketet – inklusive pension, försäkring och sociala avgifter – vilket kan bidra till en mer nyanserad dialog med medarbetare och kandidater (dvs potentiella medarbetare).

Förbättrad kommunikation

Hur mycket tid behöver anställda lägga ned på att söka information? Hur ofta måste er personaladministratör svara på samma frågor? En förmånsportal effektiviserar kommunikationen till medarbetare.

Informationen som är synlig för medarbetaren är individanpassad och ständigt tillgänglig. Dessutom är all viktig information samlad på ett ställe vilket gör att den anställde snabbt kan hitta relevant information om sin anställning, ersättning och förmåner.

Lägre kostnader för rekrytering samt on- och offboarding

Att hitta rätt medarbetare är viktigt, men det är också dyrt! Här har du möjlighet att göra ett bra första intryck.

En väl fungerande avveckling när vägarna skiljs åt har också ett värde. Med en bra hantering under den sista tiden kan den anställdes arbetsglädje och motivation bevaras och du som arbetsgivare kan därmed undvika kostnader i form av minskad produktivitet eller lägre nivå på prestationer.

Bättre priser och villkor från leverantörer

Dra nytta av att Mybenefit upphandlar i grupp! Eftersom vi företräder många företag och därför har stora inköpsvolymer, kan priser och villkor ofta bli bättre än om ni själv hade genomfört en upphandling av samma förmån hos samma leverantör. Dessutom spar ni tid och arbete när ni överlåter det här jobbet på oss.

Hanterad kvalitetsbristkostnad

När digitalisering fungerar som det ska kan monotona och repetitiva arbetsuppgifter tas över av system. Därmed minskar också risken för manuella fel och den tid som felsökning och rättning medför.

Dessutom får anställda som arbetar med administration mer tid för arbete med uppgifter där deras kompetens utnyttjas bättre och som är mer givande. Det finns definitivt arbetsuppgifter som människor utför bättre än datorer, lägg resurserna där istället!

Beräkning

Ett företag med 500 anställda och som erbjuder de vanligast förekommande personalförmånerna (t.ex. pension, försäkring, friskvård), kan enligt våra beräkningar minska sina kostnader med 500 kr per medarbetare och år vid införande av en förmånsportal från Mybenefit.

Alla organisationer är unika. Att göra en exakt beräkning av värdet av att: ge medarbetare tillgång till uppdaterad och relevant information, synliggöra ditt ersättningspaket, digitalisering och minska kvalitetsbristkostnader och använda de tekniska funktioner som du får av oss, kräver insyn i just din organisations förutsättningar. Det vi här har beskrivit kan förhoppningsvis hjälpa dig på traven!

Kan det bli bättre?

keyboard_arrow_up