Villkor och riktlinjer

Här hittar du användarvillkor, beskrivning av hur vi hanterar personuppgifter samt säkerhetsföreskrifter.

Vi vill göra dig uppmärksam på att användarvillkoren samt beskrivningen av hur vi hanterar personuppgifter finns i två olika versioner. Den ena riktar sig till slutanvändare som använder vår tjänst i egenskap av anställd och har fått tillgång till en portal via din arbetsgivare.

Den andra versionen riktar sig till dig som är administratör, vilket innebär att din arbetsgivare har utsett dig till att administrera innehåll i portalen. Normalt sett är det bara en eller ett fåtal personer i varje organisation som har en administratörsroll.

Användarvillkor

Här kan du ta del av användarvillkoren. I användarvillkoren kan du bland annat läsa om förutsättningar och begränsningar i tjänsten, användningspolicy där det exempelvis står vad som inte är tillåtet, vem som ansvarar för vad, med mera.

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur personuppgifter behandlas. Dokumentet beskriver bland annat vem som registreras, vem som ansvarar för behandlingen av personuppgifter, vilka uppgifter som behandlas, vem du ska kontakta om du har frågor.

Säkerhetsföreskrifter

Här kan du läsa om hur Mybenefit arbetar för att skydda information, med mera. Till skillnad från dokumenten Användarvillkor och Behandling av personuppgifter, så finns det här endast ett dokument som gäller oavsett typ av användare.

Tillgänglighetsredogörelse

Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga, enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).
Som leverantör av digital tjänst till offentlig service ska Mybenefit ha en tillgänglighetsredogörelse för sin digitala service, denna kan du ta del av här.

Övrigt

Mybenefit tar informationssäkerhet på högsta allvar. Vi är sedan 2021 certifierade enligt ISO 27001.

keyboard_arrow_up