Datahantering och integrationer

Information och data finns ofta spridda i flera olika system. Vi är duktiga på att sätta upp integrationer som gör det lätt att samla relevant information på samma ställe och ser till att detta sker på ett effektivt och säkert sätt.

Datahantering och integrationer

Integrationshubb

Olika system har sitt sätt, på vilket de kan ta ut och skicka vidare data. Vi har stora möjligheter att anpassa oss till data i olika format och blir på så sätt en samlingsplats (hubb) för relevant data oavsett om det är från ett eller flera av dina egna system, eller från leverantörers system.

Datahantering och integrationer

Samlad inloggning

Vill du att dina användare ska komma direkt in i portalen från din interna miljö (exempelvis intranät, eller active directory) utan att behöva logga in ytterligare en gång? Inga problem! Via samlad inloggning (single sing on) löser vi detta. På samma vis kan användare, genom portalen, få direkt tillgång till förmånsleverantörers system utan att behöva logga in igen. En säker inloggning räcker!

Datahantering och integrationer

Parametersättning

Självklart har systemet koll på generella parametrar som uppdateras periodiskt som exempelvis basbelopp, brytpunkter eller arbetsgivaravgifter. Men även du som arbetsgivare kan använda parametrar för att på ett effektiv sätt uppdatera information på en plats och som därmed kan återanvändas effektivt. Exempel på sådana uppgifter kan vara friskvårdsbidragets- eller lunchsubventionens storlek samt procentsatser för simuleringar.

Datahantering och integrationer

Beräkningsfunktion och dataförädling

Vi kan förädla data som kommer från olika system och källdata och kan med beräkningsfunktioner presentera färdiguträknad information till den anställde. Exempelvis kan vi räkna fram personliga värden och belopp för försäkringspremier, semestertillägg och arbetsgivaravgifter.

Datahantering och integrationer

Självservice

Ibland vill ni kanske hämta in uppgifter från era anställda? Det kan vara svårt att nå ut med ett gränssnitt till anställda där de ska kunna registrera information. Då är självservice en räddare i nöden! Detta används exempelvis när nyanställda ska ange kontonummer för utbetalning av lön, eller uppgifter om närmast anhörig. Med självservice blir det lätt att samla information på ett säkert sätt och informationen kan därifrån lätt exporteras digitalt för bearbetning eller inläsning i andra system.

Datahantering och integrationer

HR-master

Om dina försystem inte täcker in alla dina behov av information kan din behöriga administratör komplettera med uppgifter direkt i vårt system. Detta kan också användas för att upprätta helt nya användare (exempelvis kandidater för anställning) som ni inte har i era system ännu.

keyboard_arrow_up